20

iul.
2018

Conditii de calatorie in strainatate

Posted By : testtu/ 2958 0

Atentie! Politia de Frontiera Romana recomanda tuturor cetatenilor romani ce vor sa efectueze o calatorie sa se adreseze reprezentantelor diplomatice ale statelor respective in Romania, in vederea documentarii asupra conditiilor specifice de calatorie in fiecare dintre aceste tari.

1. Termen de sedere:

– in statele membre ale Uniunii Europene (Bulgaria, Cehia, Cipru, Estonia, Irlanda, Letonia, Lituania, Malta, Marea Britanie, Polonia, Slovacia, Slovenia, Ungaria): maxim 90 de zile intr-un interval de 6 luni pentru fiecare stat in parte;

– in Spatiul Schengen (Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Luxemburg, Norvegia, Olanda, Portugalia, Spania, Suedia) si Elvetia: maxim 90 de zile intr-un interval de 6 luni

– in Spatiul Economic European (Liechtenstein): maxim 90 de zile intr-un interval de 6 luni

– in tarile pentru care nu este necesara viza de intrare, in baza pasaportului valabil: o perioada determinata (maxim 90 zile), intr-un interval de 6 luni (Albania, Andorra, Argentina, Chile, Columbia, Coreea de Sud, Costa Rica, Croatia (30 zile), Ecuador, El Salvador, Fiji (30 zile), Filipine (21 zile), Guatemala, Honduras, Hong Kong, Macao, Malaezia, Maroc, Moldova, Monaco, Nicaragua, San Marino, Singapore (30 zile), Sfantul Scaun (30 zile), Trinidad si Tobago (30 zile), Tunisia, Uruguay, Venezuela). Durata sederii, de regula, poate fi realizata doar intr-un singur stat

Dupa consumarea termenului maxim de sedere, cetateanul roman are obligatia de a parasi tara sau spatiul respectiv, putand reintra, la finalul perioadei celor 6 luni, calculate de la data primei intrari.

Dupa intrarea pe teritoriul unui stat pentru care nu este necesara obtinerea vizei de intrare, cetatenii romani care nu sunt cazati in unitati hoteliere au obligatia de a-si notifica prezenta si a se inregistra la autoritatile de politie locale in termen de cel mult 3 zile de la data intrarii.

Nu pot solicita autoritatilor locale obtinerea de vize pe termen lung, autorizatii de munca si nici prelungirea vizelor obtinute anterior.

Cetatenii romani au nevoie de viza de la reprezentantele diplomatice din Romania ale statelor pentru care nu este necesara obtinerea vizei de intrare, in urmatoarele situatii:
– pentru sederea pe teritoriul statelor respective pe o perioada mai mare decat cea legala de sedere
– pentru casatorie sau reintregirea familiei
– pentru studii ce depasesc perioada legala de sedere
– pentru prestarea de activitati lucrative, numai in baza unui contract valabil obtinut

Cetatenii romani aflati in strainatate beneficiaza de asistenta si protectie consulara din partea misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale statului roman, in conformitate cu legislatia romana si prevederile conventiilor internationale la care Romania este parte.

2. State din UE care permit intrarea pe baza cartii de identitate:
– Austria
– Bulgaria
– Cehia
– Cipru
– Danemarca
– Estonia
– Finlanda
– Franta
– Germania
– Grecia
– Irlanda
– Italia
– Letonia
– Lituania
– Luxemburg
– Malta
– Marea Britanie
– Olanda
– Polonia
– Portugalia
– Slovenia
– Spania
– Ungaria

3. Conditii de calatorie (daca nu sunt indeplinite aceste conditii, seful punctului de trecere a frontierei romane poate dispune intreruperea calatoriei unei persoane):
– iesirea de pe teritoriul Romaniei este permisa prin toate punctele de trecere a frontierei de stat deschise traficului de persoane, cu conditia prezentarii cartii de identitate sau a pasaportului valabil, fara a se aplica stampila de iesire de catre Politia de Frontiera in oricare dintre aceste documente
– membrii de familie care nu sunt cetateni ai Uniunii Europene pot iesi de pe teritoriul Romaniei in baza unui pasaport valabil si a vizei de intrare, cu exceptia cazurilor in care obligativitatea obtinerii vizei este desfiintata in conditiile legii; membrul de familie care nu este cetatean al Uniunii Europene, dar care este in posesia unui document valabil, care atesta rezidenta pe teritoriul unui alt stat membru in calitate de membru de familie al unui cetatean al Uniunii Europene este scutit de la obligativitatea obtinerii unei vize. Politia de Frontiera nu aplica stampila de intrare sau de iesire in pasaportul persoanelor din aceasta categorie
– nu se afla in nici unul din cazurile de limitare a exercitarii dreptului la libera circulatie in strainatate
– minorii romani pot calatori in strainatate numai insotiti, cu acordul parintilor ori al reprezentantilor legali

4. Conditii speciale de calatorie pentru minori

Minorii romani pot calatori in strainatate numai insotiti, cu acordul parintilor ori al reprezentantilor legali. Prin reprezentant legal se intelege persoana desemnata, potrivit legii, sa exercite drepturile si sa indeplineasca obligatiile parintesti fata de minor.

Politistii de frontiera permit iesirea din tara a cetatenilor romani minori numai daca sunt insotiti de o persoana fizica majora, in urmatoarele cazuri:
a) minorului care este inscris in documentele de calatorie ale ambilor parinti si calatoreste in strainatate insotit de acestia sau minorului care este titular al unui document de calatorie individual sau minorului care este titular al cartii de identitate si calatoreste in strainatate insotit de acestia i se permite iesirea in aceleasi conditii si impreuna cu acestia
b) minorului care este inscris in pasaportul unui parinte si calatoreste in strainatate impreuna cu acesta sau minorului care este titular al unui pasaport individual si calatoreste impreuna cu unul dintre parinti sau minorului care este titular al cartii de identitate si calatoreste impreuna cu unul dintre parinti i se permite iesirea in aceleasi conditii si impreuna cu acesta:
– numai daca parintele insotitor prezinta o declaratie a celuilalt parinte, din care sa rezulte acordul acestuia cu privire la efectuarea calatoriei respective in statul sau in statele de destinatie, precum si cu privire la perioada acesteia;
– fara a mai fi necesara declaratia celuilalt parinte, numai daca parintele insotitor
face dovada faptului ca minorul i-a fost incredintat prin hotarare judecatoreasca
ramasa definitiva si irevocabila sau face dovada decesului celuilalt parinte;

Documente doveditoare ale decesului sunt:
– certificat de deces, valabil si cu putere doveditoare pe teritoriul Romaniei, in conditiile legii;
– hotarare judecatoreasca de declarare a mortii, ramasa definitiva, daca nu a existat timpul necesar pentru eliberarea certificatului de deces;
– comunicare oficiala primita prin intermediul misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare ale Romaniei in strainatate, daca nu a existat timpul necesar pentru eliberarea unor certificate de stare civila.

Nu este necesara declaratia parintelui decazut din drepturile parintesti sau declarat disparut, daca insotitorul face dovada in acest sens, cu exceptia cazului in care ambii parinti se afla in aceasta situatie, cand este obligatorie declaratia reprezentantului legal al minorului.

c) minorului care este titular al unui pasaport individual si calatoreste insotit de o alta persoana fizica majora sau minorului care este titular al cartii de identitate si calatoreste insotit de o alta persoana fizica majora i se permite iesirea in aceleasi conditii si impreuna cu aceasta numai daca persoana insotitoare prezinta:
– o declaratie a ambilor parinti sau, dupa caz, a parintelui caruia minorul i-a fost incredintat prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila, a parintelui supravietuitor ori a reprezentantului sau legal, care sa cuprinda acordul acestora cu privire la efectuarea calatoriei respective de catre minor, la statul sau statele de destinatie, la perioada in care urmeaza sa se desfasoare calatoria, precum si datele de identitate ale insotitorului respectiv,
– extrasul de cazier judiciar,
– documente din care sa rezulte calitatea de persoana desemnata din cadrul unei societati comerciale autorizate, in conditiile legii, sa desfasoare activitati de transport international de persoane (poate avea calitatea de insotitor si o persoana anume desemnata din cadrul unei societati comerciale autorizate, in conditiile legii, sa desfasoare activitati de transport international de persoane).

Nu este necesara declaratia parintelui decazut din drepturile parintesti sau declarat disparut, daca insotitorul face dovada in acest sens, cu exceptia cazului in care ambii parinti se afla in aceasta situatie, cand este obligatorie declaratia reprezentantului legal al minorului.

Declaratia si certificatul de cazier judiciar, precum si oricare dintre documentele
care au contribuit la aprecierea indeplinirii conditiilor exercitarii dreptului la libera circulatie se pastreaza, in copie, de catre Politia de Frontiera din punctul de trecere a frontierei prin care s-a efectuat iesirea din tara.

Insotitorul, care calatoreste in strainatate impreuna cu un minor, are urmatoarele obligatii:
a) sa acorde ingrijire si supraveghere minorului pe toata durata deplasarii;
b) sa nu abandoneze minorul;
c) sa nu incredinteze minorul altei persoane decat parintelui, reprezentantului legal sau, dupa caz, persoanei prevazute in declaratie ori, in cazuri deosebite, autoritatilor straine competente in domeniul acordarii de asistenta si protectie pentru minori;
d) sa respecte scopul, ruta si durata deplasarii mentionate in declaratie, cu exceptia situatiei cand exista acordul ulterior al acestora cu privire la schimbarile intervenite;
e) in cazul disparitiei minorului pe perioada deplasarii in strainatate, sa anunte de indata autoritatile competente de pe teritoriul statului unde s-a produs evenimentul, precum si cea mai apropiata reprezentanta diplomatica sau oficiu consular al Romaniei, solicitand eliberarea unei adeverinte in acest sens;
f) sa informeze de indata ce este posibil cea mai apropiata reprezentanta diplomatica sau oficiu consular al Romaniei, in cazul aparitiei unei situatii obiective de natura sa intrerupa calatoria, sa schimbe ruta, sa depaseasca durata calatoriei indicate de parinti sau de reprezentantul legal;
g) in cazul in care nu este posibila incredintarea minorului persoanei prevazute in declaratie, sa anunte imediat cea mai apropiata reprezentanta diplomatica sau oficiu consular al Romaniei, in vederea reunificarii familiale a minorului sau, dupa caz, sa se reintoarca in Romania cu acesta.

Minorul care calatoreste in strainatate insotit de cel putin unul dintre parinti sau de reprezentantul sau legal nu poate fi incredintat de catre acesta unei persoane de pe teritoriul altui stat, atunci cand fata de minor s-a dispus masura educativa a libertatii supravegheate, in conditiile legii penale.

Politistii de frontiera vor intrerupe calatoria minorului, chiar daca sunt indeplinite conditiile mentionate anterior, in urmatoarele situatii:
a) insotitorul este cetatean strain si nu face dovada faptului ca are dreptul sa se reintoarca in Romania, desi in declaratia parintilor sau, dupa caz, a reprezentantului legal se mentioneaza ca minorul se va reintoarce impreuna cu acelasi insotitor;
b) insotitorul a savarsit anterior una dintre infractiunile urmatoare, cu exceptia cazului in care a fost reabilitat pentru aceasta infractiune:
1. omor, omor calificat, omor deosebit de grav;
2. infractiuni privitoare la viata sexuala;
3. cersetorie;
4. lipsire de libertate in mod ilegal;
5. sclavie;
6. prostitutie;
7. proxenetism;
8. infractiuni privind traficul de droguri sau precursori;
9. infractiuni privind traficul de persoane si infractiuni in legatura cu traficul de persoane;
10. trafic de migranti;
11. trafic de tesuturi sau organe umane;
12. infractiuni de terorism;
c) insotitorul este cetatean strain si paraseste teritoriul Romaniei ca urmare a unei decizii de indepartare de pe teritoriul Romaniei, dispusa in conditiile legii, cu exceptia cazului in care este parinte al minorului si exista acordul celuilalt parinte;
d) insotitorului sau minorului i-a fost limitat, in conditiile prezentei legi, exercitiul dreptului la libera circulatie in strainatate pentru statul de destinatie ori pentru un stat care urmeaza sa fie tranzitat, in perioada in care urmeaza sa calatoreasca impreuna;
e) insotitorul nu este persoana careia i-a fost incredintata de catre instanta supravegherea minorului, atunci cand fata de acesta s-a dispus masura educativa a libertatii supravegheate, in conditiile legii penale;
f) minorul refuza sa iasa din tara, daca a implinit varsta de 14 ani.

Politia de Frontiera Romana permite iesirea din Romania a minorilor, fara prezentarea declaratiei, in urmatoarele situatii:
a) in cazul in care insotitorul argumenteaza necesitatea calatoriei in strainatate prin faptul ca minorul urmeaza sa beneficieze de un tratament medical care nu este posibil pe teritoriul Romaniei si fara de care viata sau sanatatea ii este pusa in mod grav in pericol, cu conditia sa prezinte documente doveditoare in acest sens, emise sau avizate de autoritatile medicale romane, din care sa rezulte perioada si statul sau statele in care urmeaza sa se acorde tratamentul medical respectiv, chiar daca nu exista acordul ambilor parinti, al celuilalt parinte, al parintelui supravietuitor sau al reprezentantului legal;
b) in cazul in care insotitorul argumenteaza necesitatea calatoriei in strainatate prin faptul ca minorul se deplaseaza pentru studii sau concursuri oficiale, cu conditia sa prezinte documente doveditoare in acest sens, din care sa rezulte perioada si statul sau statele in care se vor desfasura aceste studii sau concursuri, precum si avizul Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului, emis in conditiile prevazute in normele metodologice, chiar daca nu exista acordul celuilalt parinte.

In situatia in care politistii de frontiera constata ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de Legea 248/2005 pentru ca minorul sa iasa din Romania, vor intrerupe calatoria acestuia.

Daca minorul nu este insotit de cel putin unul dintre parinti, se vor informa acestia, punandu-le in vedere sa il preia de indata ce este posibil.

In cazul in care nu este posibila informarea parintilor, politistii de frontiera vor anunta Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului, care va initia procedura aplicabila minorilor neinsotiti, potrivit legii.

5. Obligatiile cetatenilor romani in strainatate
a) sa respecte legislatia Romaniei si sa nu desfasoare activitati de natura sa compromita imaginea Romaniei ori care sa contravina obligatiilor asumate de Romania prin documente internationale;
b) sa respecte legislatia statului in care se afla, precum si scopul pentru care li s-a acordat dreptul de a intra si, dupa caz, de a ramane pe teritoriul statului respectiv, in conditiile stabilite prin legislatia acestuia sau prin documentele internationale incheiate cu Romania;
c) sa depuna toate diligentele in vederea acordarii de ajutor cetatenilor romani aflati in dificultate pe teritoriul statului pe care se afla, informand cu privire la astfel de situatii misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei din statul respectiv;
d) in cazul stabilirii resedintei sau a domiciliului in strainatate, sa informeze cea mai apropiata misiune diplomatica sau oficiu consular al Romaniei;
e) sa informeze cea mai apropiata misiune diplomatica sau oficiu consular al Romaniei cu privire la orice schimbare intervenita in starea lor civila.

6. Recomandarile Politiei de Frontiera:
– in cazul pierderii, furtului sau deteriorarii documentelor de calatorie trebuie reclamat in cel mai scurt timp de la constatare celui mai apropiat post de politie sau jandarmerie din acea tara. Autoritatea respectiva elibereaza o dovada din care rezulta ca evenimentul reclamat a fost luat in evidenta, document ce este necesar la reprezentanta diplomatica a Romaniei din acel stat, pentru eliberarea unui pasaport consular valabil pentru intoarcerea in Romania, precum si in tara in vederea obtinerii altor documente
– in cazul expirarii pasaportului, autoritatea abilitata sa efectueze prelungirea acestuia este misiunea diplomatica a Romaniei in tara respectiva
– respectati legislatia tarii in care va aflati
– pastrati toate documentele justificative ale cheltuielilor facute
– aveti grija de actele proprii
– luati asupra dumneavoastra numai strictul necesar si doar banii de care aveti nevoie
– depuneti banii si valorile in seiful hotelului
– pastrati biletele de avion intr-un loc sigur
– lasati pasaportul in seiful hotelului si retineti o fotocopie legalizata
– sa nu treceti granita in masina altcuiva, pentru ca nu stiti ce se afla in ea
– sa nu va implicati in probleme legate de consumul si traficul de droguri (in unele tari exista chiar pedeapsa cu moartea pentru astfel de fapte)
– sa nu duceti pachete peste granita pentru alte persoane, pentru ca nu se stie ce pot contine
– trebuie sa aveti la indemana: harti cu trasee rutiere, ghiduri turistice cuprinzand reteaua hoteliera, obiective de vizitat, unitati de asistenta medicala, servicii publice; medicamente de uz curent; actele necesare deplasarii, iar, unde este cazul, fotocopii ale acestora;
– trebuie avute in vedere: adresa si telefoanele Ambasadei Romaniei din tara unde se calatoreste; principalele prevederi ale legislatiei tarii de destinatie si de tranzit; regulile aeroportuare si vamale; orarul mijloacelor de transport; obiceiurile si modelul cultural al tarii de destinatie; expresii uzuale in limba tarii respective si a tarilor de tranzit; limbajul gestual, care difera de la un continent la altul si, de multe ori, de la o tara la alta; insemnele personalului autoritatii de stat si ale mijloacelor tehnice din dotare; semnalele vizuale utilizate de fortele de ordine din tara respectiva; modul de utilizare a diferitelor servicii publice; prognoza meteo pentru zona vizitata; interdictiile privind introducerea unor anumite obiecte sau produse alimentare in tarile de tranzit, precum si folosirea sau consumul acestora (de exemplu, in unele tari exista reguli stricte privind introducerea de tigari si alcool, precum si comercializarea acestor produse); valabilitatea permisului de conducere pentru perioada si tara in care te deplasezi; regulile de circulatie ale tarii respective.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.